• Biuro projektowe

 • Inwestorstwo zastępcze

 • Nadzór budowlany

Usługi

USŁUGI PROJEKTOWE

Nasz zespół projektantów kompleksowo opracowuje wielobranżowo dokumentacje projektowe od opracowania koncepcji projektowej przez dokumentacje projektowe budowlane, aż do opracowania wielobranżowej dokumentacji wykonawczej. Nasze biuro inżynierskie w zakresie projektowania oferuje:

 • Doradztwo w zakresie wyboru działek w aspekcie analizy cenowej, możliwości zabudowy, lokalizacji przedsięwzięcia oraz rozpoznania stanu prawnego działki,

 • Przeprowadzanie badań gruntowych,

 • Przeprowadzanie pomiarów geodezyjnych,

 • Wykonanie karty informacyjnej oraz raportu oddziaływania na środowisko,

 • Wykonanie koncepcji projektowej dla planowanego zamierzenia Inwestycyjnego,

 • Wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego,

 • Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę

 • Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego

 • Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego


NADZÓR INWESTORSKI

Nasz zespół inżynierów, wspiera Inwestorów w trakcie realizacji inwestycji, staramy się rzetelnie reprezentować interesy Inwestora na budowie. Dbamy by każda powierzona nam budowa została wykonana rzetelnie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej


INWESTROSTWO ZASTĘPCZE

Wspieramy Inwestora, również podczas planowania i realizacji inwestycji. Gdy dokumentacja budowlana jest już wykonana, uczestniczymy w przygotowaniu materiałów przetargowych, negocjacjach kontraktów z firmami oferującymi swoje usługi oraz dbamy o inwestycję w aspekcie formalno – prawnym przez cały okres budowy. Działając jako Inwestor Zastępczy bierzemy na swoje barki kompleks zadań związanych z organizacją i pomyślnym przeprowadzeniem budowy.

 • Współpraca z Inwestorem w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych

 • Współpraca z Inwestorem w trakcie prowadzenia przetargu

 • Współpraca z Inwestorem w trakcie negocjacji z wykonawcami oraz podczas sporządzania umów

 • Kompleksowa organizacja i nadzór procesu budowlanego

 • Organizacja oraz uczestnictwo w trakcie odbiorów, mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie


DORADZTWO TECHNICZNE

Nasi inżynierowie są do Państwa dyspozycji. Przygotowujemy opracowania, których zdaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części. Pomagamy przy wyborze właściwej technologii robót budowlanych oraz doborze odpowiednich materiałów budowlanych.


PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych wynikające z obowiązków zarządcy/właściciela obiektu budowlanego. Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne roczne, półroczne oraz pięcioletnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych oraz przemysłowych.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.